CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY

Naše certifikáty z absolvovaných kurzov a školení. Podmienkou k získaniu certifikátu je úspešné absolvovanie testu, alebo inej formy skúšky. Certifikát oprávňuje k montáži a servisu príslušných technických zariadení. Je zárukou odbornosti držiteľa.