PROFIL SPOLOČNOSTI

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ZS MONT s.r.o. je profesionálnou slovenskou spoločnosťou, ktorá si svoju pozíciu na trhu vybudovala vďaka spojeniu kvality, odbornosti a kvalifiácii svojich zamestnancov.
Svojou pôsobnosťou pokrýva širokú oblasť aktivít v segmente zahŕňajúcom

DODÁVKU - VÝSTAVBU - REKONŠTRUKCIE:

  • Strešných plášťou a krovov objektov
  • Opláštením objektov modernými tepelnoizolačnými materiálmi
  • Montovaných komínovových systémov
  • Terasové podlahy
  • Klampiarských prvkov strešných prestupov a členení
  • Klimatizačných a vzduchotechnických zariadení - potrubí
  • Odkvapových systémov pre odvod dažďovej vody zo strešného plášťa
  • Výstavbou občianských, bytových a priemyselných stavieb

Konkurenčnou výhodou je profesionálny prístup spoločnosti k požiadavkám investorov, nielen počas samotnej realizácie stavebného diela, ale aj snahou o udržanie si korektných a priateľských vzťahov do budúcnosti. Prioritou je zákazník, preto sa vždy snažíme poskytnúť také riešenia, ktoré sú prispôsobené jeho potrebám, ale zároveň spĺňajú technické parametre, ktoré sú v tomto stavbárskom odvetví alfou i omegou na Slovensku ako aj v rámci EÚ.

Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

Na slovenský trh sa naša spoločnosť zaradila v novembri roku 1995 vznikom spoločnosti Zlacký – servisno - obchodná firma, ktorá sa po rokoch úspešného pôsobenia transformovala do súčasnej podoby spoločnosti s ručením obmedzením v roku 2009 a prešla aj zmenou názvu, ako spoločnosť ZS MONT s.r.o. 

Pôsobnosť sa rozšírila aj na územie Českej republiky. ZS MONT s.r.o. sa na slovenskom trhu profiluje ako dodávateľ stavieb na kľúč s vysokou mierou kvality a spoľahlivosti, tým že dokonale pozná riešenia na požiadavky investorov, čo v praxi znamená, že sme schopní efektívne poskytovať klientom ucelený komplex služieb súviacich s požadovanou výstavbou.

A ČO BUDÚCNOSŤ?

Aj naďalej chceme zvyšovať kvalitu našich služieb smerom k u klientom, a to nielen v prevedení našich prác ale aj vo využívaní najmodernejších technológií a materiálov.

V budúcnosti plánujeme rozsiahlú rekonštrukciu sídla našej spoločnosti. Na vlastnej koži chceme prezentovať široké možnosti využitia rôznych technológií a materiálov, ktoré využívame v praxi.

sidlo.jpg

3D VIZUALIZÁCIA