STAVBA ROKA

STAVBA ROKA

ODBORNÁ POROTA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU SCHVÁLENÁ VYHLASOVATEĽMI SÚŤAŽE,
UDELILA CENU ZVÄZU STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA
ZA VYSOKÚ KVALITU STAVEBNEJ REALIZÁCIE STAVEBNÉMU DIELU:

ADMINISTRATÍVNO – OBCHODNÉ SÍDLO TRUMPF SLOVAKIA, s.r.o.

 

triumph_14.jpg

Autor architektonického riešenia: Frank Barkow, B. Arch, M. Arch (DE)
Projektant architektonickej časti: Frank Barkow, B. Arch., M. Arch., Barkow Leibinger (DE)
Projektant stavebnej časti: REPREX, s. r. o., Ing. Marcel Bauček
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.

Zhotoviteľ kompletného opláštenia: ZS MONT s.r.o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Anderko
Stavebník: TRUMPF Slovakia, s. r. o.
Dozorná činnosť: REPREX, s. r. o.
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 2,0 mil. €
Lehota výstavby: 09/2012 – 11/2013