STRECHA ROKA 2014

STRECHA ROKA 2014

Naša spoločnosť získala podľa Cechu strechárov Slovenska v kategórii PLOCHÁ STRECHA:

1. MIESTO

Zhotoviteľ:
ZS MONT s.r.o., Bardejov

Objekt:
prístavba k polyfunkčnému domu I, Bardejov 

Technológia:
Nosný trapéz, parozábrana, minerálna vlna, spádová vrstva EPS 100S, geotextília, PVC fólia,
ALKORPLAN, Delta flora xx top, strešný substrát, štrkový zásyp po obvode, klampiarske  práce - poplastované plechy 

2. MIESTO

Zhotoviteľ:
ZS MONT s.r.o., Bardejov

Objekt:
polyfunkčný dom II, Bardejov

Technológia:
nosná stropná konštrukcia - železobetónová doska, parozábrana, EPS, spádová vrstva EPS 100S, 
geotextília, PVC fólia RHENOFOL CG hr. 1,5 mm, geotextília, premývaný štrk, klampiarske práce - poplastovaný plech 

3. MIESTO

Zhotoviteľ:
ZS MONT s.r.o., Bardejov

Objekt:
administratívno-obchodné sídlo firmy TRIUMPF s.r.o., Košice 

Technológia:
monolitický železobetónový strop, prefabrikovaný železobetónový trámový strop, fólia  
VEDAPLAN MF (EXTRUPOL HL), OCC fólia, klampiarske práce - titánzinok